Μηνιαία Αρχεία: Μάρτιος 2017

17 03, 2017

Καταργείται η Επάρκεια Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών!

17 Μαρτίου 2017|

Ύστερα από 18 χρόνια αγώνων για το αυτονόητο, καταργείται ο παράλογος και αναχρονιστικός θεσμός της επάρκειας. Για όσους δεν γνωρίζουν το θέμα, μέχρι πρότινος, οποιοσδήποτε κάτοχος πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 μπορούσε να αποκτήσει νόμιμη άδεια διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Σύμφωνα με υπουργική απόφαση (6117/Α5 - ΦΕΚ [...]

11 03, 2017

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας γίνεται Ηλεκτρονικό!

11 Μαρτίου 2017|

Και ηλεκτρονικά θα μπορούν να εξετασθούν οι υποψήφιοι για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Το πιστοποιητικό που θα χορηγείται θα είναι ισότιμο με αυτό των συμβατικών εξετάσεων. Για την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας ελέγχονται οι επικοινωνιακές ικανότητες που ορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες [...]

Go to Top