Τι αλλάζει για τα δημοφιλή πιστοποιητικά αγγλικής γλωσσομάθειας

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Michigan Language Assessment, οι εξετάσεις των πιστοποιήσεων αγγλικής γλωσσομάθειας ECCE και ECPE θα αναβαθμιστούν σε βάθος διετίας. Οι πρώτοι υποψήφιοι που θα εξεταστούν με τη νέα μορφή εξετάσεων είναι εκείνοι που θα δηλώσουν συμμετοχή στις εξετάσεις του Μαΐου 2021. Έως τότε οι εξετάσεις θα διεξάγονται κανονικά με την ισχύουσα μορφή δυο φορές τον χρόνο, κάθε Μάιο και Δεκέμβριο.

Οι επικείμενες αλλαγές δεν έχουν οριστεί ακόμα με λεπτομέρειες, ωστόσο οι τελικές προδιαγραφές και δείγματα των νέων ερωτήσεων αναμένεται να δοθούν στους ενδιαφερόμενους τον Ιανουάριο του 2020 για την έγκαιρη προετοιμασία τους. Η αναθεώρηση των εν λόγω πιστοποιήσεων αντανακλούν την ανάγκη προσαρμογής των εξετάσεων τόσο στα δημογραφικά κριτήρια των υποψηφίων όσο και στον νέο τρόπο σκέψης της γλωσσικής αξιολόγησης.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι οι όποιες αλλαγές πραγματοποιηθούν στη μορφή των εξετάσεων, δεν θα επηρεάσουν το γλωσσικό επίπεδο που ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Σύγχρονες Γλώσσες (CEFR). Επομένως το ECCE θα εξακολουθεί να πιστοποιεί τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 (lower) και το ECPE σε επίπεδο Γ2 (proficiency) αντίστοιχα.

Ως προς τις αλλαγές τώρα, έχουν γνωστοποιηθεί προς το παρόν τα εξής:

  1. Διαφοροποίηση θεματολογίας: Τα θέματα των εξετάσεων θα είναι εμφανώς προσανατολισμένα σε νεαρές ηλικίες κι άρα καταλληλότερα για αυτές. Αυτό οφείλεται στο ότι ο μέσος όρος ηλικίας των υποψηφίων έχει μειωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, σε παιδιά 13-15 ετών.
  2. Παρόμοιοι τύποι ασκήσεων: Οι εξετάσεις ECCE και ECPE θα έχουν περισσότερα κοινά σημεία ως προς το είδος των ασκήσεων, γεγονός που θα συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση των υποψηφίων από το ένα επίπεδο στο άλλο.
  3. Διευκόλυνση νοήματος: Η δομή των εξετάσεων θα γίνει με τέτοιο τρόπο που θα βοηθάει τους υποψηφίους να βγάλουν περισσότερο νόημα από τα συμφραζόμενα, αλλά και τη σύνδεση κειμένων. Η κατανόηση και η παραγωγή λόγου δηλαδή θα αξιολογούνται σε ένα διευρυμένο πλαίσιο με ιδέες και έννοιες που θα σχετίζονται μεταξύ τους.
  4. Βελτίωση απόδοσης: Θα μειωθεί ο συνολικός αριθμός των ερωτήσεων που συνεπάγεται με αύξηση των πιθανοτήτων για καλύτερη απόδοση των υποψηφίων.

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε συνοπτικά τις επερχόμενες αλλαγές.

ECCE ECPE
Το δεύτερο μέρος κατανόησης προφορικού λόγου (Listening Part 2) θα ακούγεται δύο φορές αντί για μία. Το πρώτο και δεύτερο μέρος κατανόησης προφορικού λόγου (Listening Parts 1 & 2) θα αναθεωρηθούν, ενώ το τρίτο (Listening Part 3) θα ακούγεται δύο φορές αντί για μία.
Θα μειωθεί ο συνολικός αριθμός ερωτήσεων της εξέτασης. Θα μειωθεί ο συνολικός αριθμός ερωτήσεων της εξέτασης.
Θα αναθεωρηθεί ο τρόπος εξέτασης της παραγωγής γραπτού λόγου (Writing Task). Θα αναθεωρηθεί ο τρόπος εξέτασης της παραγωγής γραπτού λόγου (Writing Task), με ταυτόχρονη αύξηση του χρόνου για το συγκεκριμένο μέρος εξέτασης και νέα κριτήρια αξιολόγησης.