Αλλαγές στη μορφή των εξετάσων A2 Key, A2 Key for Schools, B1 Preliminary και B1 Preliminary for Schools ανακοίνωσε το Cambridge English Assessment.

Με στόχο την αναβάθμιση και προσαρμογή των εξετάσεων στις τελευταίες έρευνες εκμάθησης και διδασκαλίας της Αγγλικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, οι αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2020.

Επιγραμματικά, οι αλλαγές που έχουν δημοσιευτεί αφορούν στα παρακάτω:

• Νέες και αναβαθμισμένες ασκήσεις για όλα τα μέρη της εξέτασης
• Περισσότερη συνάφεια των εξετάσεων για την ομαλή μετάβαση των υποψηφίων από το ένα επίπεδο στο άλλο
• Νέα κριτήρια αξιολόγησης που θα «ανεβάσουν» το επίπεδο γνώσης Αγγλικής σύμφωνα με τα Cambridge English Qualifications
• Διαχωρισμός του Reading και Writing στα B1 Preliminary/Preliminary for Schools

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις αλλαγές εδώ.