Τι είναι και σε τι χρησιμεύουν;

Ακρωνύμια ονομάζονται οι συντομεύσεις λέξεων που σηματίζονται συνήθως από τα αρχικά γράμματα ή από ορισμένες συλλαβές του πλήρους όρου και προφέρονται συλλαβικά σαν μια κανονική λέξη. Γενικά, τα γράμματα ενός ακρωνυμίου γράφονται κεφαλαία και κανονικά, χωρίς τελείες ανάμεσά τους.

Τα Διαδικτυακά Ακρωνύμια (Internet Acronyms) χρησιμοποιούνται ευρέως στο διαδίκτυο για λόγους εξοικονόμησης χώρου, χρόνου και κόπου. Συνήθως συναντώνται στην επικοινωνία μέσω γραπτών μηνυμάτων, online παιχνιδιών και κοινωνικών δικτύων, όπου υπάρχει περιορισμένος χώρος να γράψει κανείς αυτό που θέλει, συνήθως βιάζεται και θέλει να αποφύγει την πληκτρολόγηση πολλών κουμπιών.

Παρότι είναι δύσκολο αυτή η γλώσσα να καταγραφεί, εξαιτίας της συχνής μεταβολής της (νέοι όροι ενσωματώνονται σχεδόν καθημερινά), συγκεντρώσαμε για εσάς μία λίστα με τα πιο συχνά διαδικτυακά ακρωνύμια. Έτσι, για να μην μένετε πίσω στη σύγχρονη επικοινωνία – και ενδεχομένως να είσαστε σε θέση να καταλάβετε τα παιδιά σας όταν την χρησιμοποιούν!

Διαδικτυακά Ακρωνύμια – Τι σημαίνουν;

1 = One, exclamation mark
2 = To, Too or Two
4 = For or Four
AFAP = As Far As Possible
A&F, AAF = Always And Forever
A3 = Anywhere, Any time, Any place
AA = Alcoholics Anonymous
AAK = Alive And Kicking
AAP = Always A Pleasure
AAYF = As Always, Your Friend
ABD = Already Been Done
ABN = *sshole By Nature
ABT = Absolutely
ABT = About
ADMIN = Administrator
AMA = Ask Me Anything
ASAP = As Soon As Possible
B = Be
B4 = Before
Bb = Bye Bye, Goodbye
BBL = Be Back Later
BD = Big Deal
BTW = By The Way
CU = See You
Cuz = Because
DAE = Does Anyone Else?
DM = Direct Message
Dunno = Don’t know
ELI5 = Explain Like I’m 5
FAQ = Frequently Asked Question
FTW = For The Win
FYI = For Your Information
G2G / GTG = Got To Go
GAL = Get A Life
GFY = Good For You
GG = Good Game, Good Going
GL = Good Luck
HAND = Have A Nice Day
ICYMI = In Case You Missed It
IDK = I Don’t Know
ILY or ILU = I Love You
IMO = In My Opinion
IRL = In Real Life
JJ = Just Joking
JK = Just Kidding
JP = Just Playing
JSYK = Just So You Know
K = Okay
Kwl = Cool
L8r = Later
LOL = Laugh Out Loud
NP = No Problem
NSFW = Not Safe For Work
NSFL = Not Safe For Life
NVM = Never Mind
OMG = Oh My God/Goodness!
PAW = Parents Are Watching
Pic = Picture
Plz, Pls = Please
PPL = People
Sup = What’s Up?
TIA = Thanks In Advance
TY = Thank You
U = You
W8 = Wait
WB = Welcome Back
WD = Well Done
WTF? = What The F***?
YOLO = You Only Live Once
YW= You Are Welcome

Πηγή: riverweb.gr