Δημοσιεύτηκαν τα πρώτα ενδεικτικά τεστ για τις εξετάσεις πιστοποίησης αγγλικής γλωσσομάθειας ECCE και ECPE του Michigan University – Language Assessment με τις αλλαγές που είχαν ανακοινωθεί τον Ιούνιο του 2019. Όσοι υποψήφιοι ετοιμάζονται για τις εξετάσεις του Δεκεμβρίου 2020 δεν χρειάζεται να ανησυχούν, καθώς η νέα δομή εξέτασης θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στις εξετάσεις του Μαΐου 2021.

Στους πίνακες που ακολουθούν επισημαίνονται οι αλλαγές, ενώ στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε ΔΩΡΕΑΝ τα τεστ.

Revised ECCE Sample Test (New Format 2021)

Revised ECPE Sample Test (New Format 2021)

ECCE 2020 ECCE 2021 NEW FORMAT
LISTENING SECTION

PART I

30 σύντομοι διάλογοι

1 ερώτηση για τον καθένα

Ακούγεται 1 φορά

PART II

4 σύντομες ομιλίες

5 ερωτήσεις για την καθεμία

Ακούγονται όλα 1 φορά

LISTENING SECTION

PART I

25 σύντομοι διάλογοι

1 ερώτηση για τον καθένα

Ακούγεται 1 φορά

PART II

4 σύντομες ομιλίες

20 ερωτήσεις συνολικά

Ακούγονται 2 φορές οι ομιλίες και 1 φορά οι ερωτήσεις

GVR SECTION

100 ερωτήσεις συνολικά

90 λεπτά διάρκεια

READING SECTION

65 ερωτήσεις συνολικά

75 λεπτά διάρκεια

WRITING SECTION

Στο τέλος της εξέτασης

1 θέμα (επιλογή ανάμεσα σε επίσημο γράμμα ή έκθεση)

30 λεπτά διάρκεια

WRITING SECTION

Στην αρχή της εξέτασης

1 θέμα (επιλογή ανάμεσα σε επίσημο γράμμα ή έκθεση)

30 λεπτά διάρκεια

SPEAKING SECTION

10-15 λεπτά

1 υποψήφιος και 1 εξεταστής

Διαδικασία 4 σταδίων (problem solving)

SPEAKING SECTION

10-15 λεπτά

1 υποψήφιος και 1 εξεταστής

Διαδικασία 4 σταδίων (problem solving)

ECPE 2020 ECPE 2021 NEW FORMAT
WRITING SECTION

1 θέμα (επιλογή ανάμεσα σε δυο τύπους εκθέσεων με επίσημο λόγο)

30 λεπτά διάρκεια

WRITING SECTION

1 θέμα (επιλογή ανάμεσα σε άρθρο ή έκθεση με επίσημο λόγο)

45 λεπτά διάρκεια

LISTENING SECTION

PART I

15 σύντομοι διάλογοι

1 ερώτηση για τον καθένα

Ακούγονται όλα 1 φορά

PART II

20 ερωτήσεις

1 απάντηση για την καθεμία

Ακούγονται όλα 1 φορά

PART III

3 αποσπάσματα ραδιοφωνικών εκπομπών

5 ερωτήσεις για το καθένα

Ακούγονται όλα 1 φορά

LISTENING SECTION

PART I

20 σύντομοι διάλογοι

1 ερώτηση για τον καθένα

Ακούγονται όλα 1 φορά

PART II

3 σύντομες ομιλίες

6 ερωτήσεις για την καθεμία

Ακούγονται όλα 1 φορά

PART III

2 αποσπάσματα ραδιοφωνικών εκπομπών

6 ερωτήσεις για το καθένα

Ακούγονται 2 φορές οι ομιλίες και 1 φορά οι ερωτήσεις

GCVR SECTION

120 ερωτήσεις συνολικά

75 λεπτά διάρκεια

READING SECTION

70 ερωτήσεις συνολικά

55 λεπτά διάρκεια

SPEAKING SECTION

25-35 λεπτά

2-3 υποψήφιοι και 2 εξεταστές

Διαδικασία 5 σταδίων (decision making)

SPEAKING SECTION

25-35 λεπτά

2-3 υποψήφιοι και 2 εξεταστές

Διαδικασία 5 σταδίων (decision making)