Το βραβευμένο διεθνώς ακαδημαϊκό δίκτυο GUnet μέσω του έργου «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» προσφέρει τη δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί να παρακολουθήσει δωρεάν ψηφιακά μαθήματα που διδάσκονται σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα διαθέσιμα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά ανοικτά μαθήματα στην Εθνική Πύλη Αναζήτησης ανά ίδρυμα, θεματική περιοχή ή χρησιμοποιώντας «λέξεις – κλειδιά» και να επισκεφτούν το μάθημα για περισσότερες λεπτομέρειες.

Τι είναι τα Ανοικτά Μαθήματα;

Μαθήματα που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για όλους.

Τι δεν είναι τα Ανοικτά Μαθήματα;

Πρόγραμμα σπουδών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Συνεπώς, δεν προσφέρουν περαιτέρω διδακτική υποστήριξη και δεν οδηγούν στη χορήγηση πιστοποιητικού κατάρτισης.

Ποιοι τα παρακολουθούν;

Φοιτητές και απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές, ερευνητές, επαγγελματίες και οποιοσδήποτε επιθυμεί να διευρύνει ή να ανανεώσει τις γνώσεις του!

Τι προσφέρουν;

Νέες γνώσεις, επιμόρφωση και εξειδίκευση, ευκαιρία στη μάθηση για όλους. Αποτελούν ένα ελεύθερο περιβάλλον μάθησης, που συνάδει με τον δημόσιο χαρακτήρα και την αποστολή των ΑΕΙ.

Στη συγκεκριμένη δράση συνεργάζονται περίπου 25 Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, προσφέροντας πρόσβαση σε περισσότερα από 3750 ανοικτά μαθήματα από μία ευρεία γκάμα επιστημών (Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές, Γεωργικές, Θετικές Επιστήμες κα).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο opencourses.gr