Η έκφραση “What the dickens?” χρησιμοποιείται για να εκφράσει έκπληξη, όπως πολλές άλλες (“WTF?”, “What the heck?”, “What the deuce?”, “What the blazes?”, “What the devil?”). Αλλά πώς προέκυψε; Σίγουρα θα έχει σχέση με τον Άγγλο συγγραφέα Charles Dickens, σωστά;

Λάθος. Η έκφραση χρονολογείται τουλάχιστον 200 χρόνια πριν τη γέννηση του Dickens. Φαίνεται να προϋπάρχει και του Shakespeare ακόμα, ο οποίος την έχει χρησιμοποιήσει μάλιστα στο The Merry Wives of Windsor (“The Bard has Mistress Page exclaiming: “I cannot tell what the dickens his name is…”).

Οι γλωσσολόγοι θεωρούν ότι η λέξη “Dickens” είναι συνώνυμη με το “The Beast” και χρησιμοποιήθηκε γιατί μοιάζει ακουστικά με ένα άλλο συνώνυμο, το “Devilkins”. Οπότε, όταν κάποιος λέει “What the dickens?” στην ουσία εννοεί “What the Devil?” και όχι “What the Victorian novelist?”.

Ωστόσο, παρότι η έκφραση δεν προέρχεται από τον μεγάλο λογοτέχνη, η τεράστια φήμη του πιθανόν να συνέβαλλε στο να διατηρηθεί η χρήση της.

Πηγή: londonist.com