Στην μητρική μας γλώσσα, ακούμε δυο φορές περισσότερο από ότι μιλάμε, τέσσερις φορές περισσότερο από ότι διαβάζουμε και πέντε φορές περισσότερο από ότι γράφουμε. Στην εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας, η ακρόαση θεωρείται η πιο δύσκολη δεξιότητα για να αναπτύξει κανείς εξαιτίας της έμμεσης και παροδικής φύσης της. Η ταυτόχρονη διαχείριση των γνώσεων που έχουμε και των πληροφοριών που δεχόμαστε μέσα από το ακουστικό κανάλι είναι μια περίπλοκη διαδικασία.

Η ανάπτυξη των παρακάτω στρατηγικών μπορεί να σε βοηθήσει:

  • Συγκέντρωση: Απομονώνοντας εξωτερικούς θορύβους, η προσοχή σου στρέφεται αποκλειστικά στην πηγή.

  • Σημειώσεις: Κρατώντας σημειώσεις είσαι σε θέση να αναπαράγεις τα βασικά σημεία.

  • Πρόβλεψη: Γνωρίζοντας το θέμα, την περίσταση και τους συμμετέχοντες μπορείς να προβλέψεις το περιεχόμενο ή την εξέλιξη.

  • Επανάληψη: Με την επανάληψη της ακρόασης αυξάνονται οι πιθανότητες κατανόησης.

listening