Η εξέταση SAT έχει σχεδιαστεί για υποψήφιους που επιθυμούν να κάνουν αίτηση σε προπτυχιακά προγράμματα αμερικανικών πανεπιστημίων. Διατίθεται σε δυο μορφές:

  • SAT Reasoning: μετρά τις ικανότητες του υποψηφίου σε τρεις τομείς (κριτική ανάγνωση, μαθηματικά και έκθεση). Παρότι οι περισσότερες ερωτήσεις είναι πολλαπλών επιλογών, οι υποψήφιοι χρειάζεται επίσης να γράψουν μια έκθεση σε 25 λεπτά. Η συνολική διάρκεια του τεστ είναι 3 ώρες και 45 λεπτά.
  • SAT Subject: είναι κυρίως πολλαπλών επιλογών πάνω σε συγκεκριμένα θέματα μερικά από τα οποία είναι τα ακόλουθα: Αγγλική Λογοτεχνία, Ιστορία, Μαθηματικά, Βιολογία, Χημεία, Φυσική και Ξένες Γλώσσες. Οι εξετάσεις αυτές μετρούν τις γνώσεις στους συγκεκριμένους τομείς καθώς και την ικανότητα του κάθε εξεταζόμενου να εφαρμόσει τις γνώσεις αυτές. Κάθε τεστ διαρκεί 1 ώρα.

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση αποτελεί επίσημο εξεταστικό κέντρο και για τις δύο μορφές τεστ.