Το BCCE είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες (CEFR). Είναι κατάλληλο για εφήβους και ενήλικες οι οποίοι επιθυμούν να αποδείξουν ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν βασικές επικοινωνιακές λειτουργίες στην Αγγλική γλώσσα, αλλά ταυτόχρονα, δεν είναι προετοιμασμένοι για ανώτερου επιπέδου εξετάσεις.

Το πιστοποιητικό ALCE είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της Aγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ1, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες (CEFR). Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην εξέταση αποκτούν ένα πιστοποιητικό το οποίο τεκμηριώνει το επίπεδο των Αγγλικών τους για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς, κοινωνικούς ή προσωπικούς στόχους.

Οι εξετάσεις STYLE έχουν σχεδιαστεί για μαθητές νεαρής ηλικίας, 7-11 ετών, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν αντικειμενική αξιολόγηση του επιπέδου γλωσσομάθειάς τους στην Αγγλική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα σε επίπεδο αρχαρίων. Οι εξετάσεις STYLE Level 1 και STYLE Level 2 παρέχουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδα Α1 και Α2 αντιστοίχως, όπως αυτά ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Οι εξετάσεις έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνουν ερεθίσματα και κίνητρα σε μαθητές νεαρής ηλικίας αξιοποιώντας δομή, εικόνες και δραστηριότητες τα οποία είναι κατάλληλα προς την ηλικία των υποψηφίων. Εξετάζουν την επικοινωνιακή ικανότητα σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες όπως κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου και κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου καθώς και λεξιλόγιο και γραμματική.

Το ETECT αποτελεί εξέταση που απευθύνεται σε αρχάριους και πεπειραμένους καθηγητές Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (TESOL). Στους επιτυχόντες απονέμεται πιστοποιητικό διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Το ETECT έχει αναπτυχθεί από το Hellenic American University και είναι το πρώτο διαπιστευμένο πιστοποιητικό διδασκαλίας το οποίο έχει διαπιστευθεί στην Ελλάδα.