Είναι ένας από τους μεγαλύτερους πιστοποιημένους εξεταστικούς φορείς της Μεγάλης Βρετανίας. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε όλη την Ελλάδα δυο φορές το χρόνο και πιστοποιούν την γνώση της Αγγλικής γλώσσας στα επίπεδα B1, B2, C1 και C2, όπως αυτά ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες (CEFR). Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ESB είναι αναγνωρισμένο από το Α.Σ.Ε.Π. Με την έναρξη της εξέτασης, οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν όλα τα parts μαζί. Δεν υπάρχει διάλειμμα μέχρι τη λήξη της εξέτασης, η οποία ξεκινάει με το Listening. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι επιλέγουν οι ίδιοι τη σειρά και τον χρόνο που θα αφιερώσουν για κάθε part. Το Listening ακούγεται δύο φορές. Στο Writing επιλέγεται ένα από τα τρία προτεινόμενα θέματα. Οι βαθμολογίες όλων των parts συμψηφίζονται με τη βάση να ορίζεται στο 55%. Υπάρχει δωρεάν επανεξέταση αποτυχόντων σε όλα τα επίπεδα.