Η εξέταση αξιολογεί την ικανότητα κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου σε ένα διεθνές περιβάλλον. Διατίθεται σε δύο μορφές:

 • TOEIC Listening and Reading: ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος δηλώνει πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.
 • TOEIC Bridge: αποτελεί ιδανική αφετηρία για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία για τους μαθητές Αγγλικών. Τα αποτελέσματα της εξέτασης αντικατοπτρίζουν το γνωστικό επίπεδο και βοηθούν τους συμμετέχοντες να παρακολουθούν την πρόοδό τους ορίζοντας στόχους για την βελτίωση των δεξιοτήτων τους.

Είναι το πιο γνωστό και παγκοσμίως αποδεκτό τεστ Αγγλικής. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει στην Ελλάδα όλα τα τεστ της οικογένειας TOEFL:

 • TOEFL iBT (internet-based test): πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων στην Αγγλική υποψηφίων που σκοπεύουν να ενταχθούν σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
 • TOEFL Junior: παρέχει σε σχολεία, καθηγητές, γονείς και μαθητές ένα αντικειμενικό μέσο αξιολόγησης της προόδου των μαθητών στην αγγλική γλώσσα.
 • TOEFL ITP (Institutional Testing Program): xρησιμοποιείται από Κέντρα Ξένων Γλωσσών, πανεπιστήμια, οργανισμούς εκπαίδευσης και άλλους φορείς που επιδιώκουν ποιοτική αξιολόγηση της Αγγλικής για εσωτερική χρήση.

Οι εξετάσεις GRE χρησιμοποιούνται από προγράμματα αποφοίτων και υποτροφιών για την αξιολόγηση των σπουδαστών. Οι εξετάσεις αυτές, μετρούν την ικανότητα σε οκτώ συγκεκριμένες ενότητες και απευθύνονται σε σπουδαστές που έχουν εξειδίκευση σε:

 • Βιοχημεία, Ατομική και Μοριακή Βιολογία
 • Βιολογία
 • Χημεία
 • Αγγλική Λογοτεχνία
 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Ψυχολογία

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο για το GRE® Subject Tests.