Οι Εξετάσεις Αγγλικών για Μικρούς Μαθητές είναι ένα αξιόπιστο και επαρκές σύστημα αξιολόγησης των ικανοτήτων του κάθε παιδιού στις τέσσερις βασικές δεξιότητες. Διατίθενται σε τρία επίπεδα: Αρχάριοι (Starters), Μεσαίοι (Movers) και Προχωρημένοι (Flyers). Το υψηλότερο από τα τρία επίπεδα – Flyers – αντιστοιχεί στο επίπεδο A2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEFR) και είναι περίπου ισοδύναμο με το Key English Test (KET) for Schools. Τα επίπεδα Starters και Movers αντιστοιχούν στο επίπεδο A1.

Η εξέταση ΚΕΤ αποδεικνύει την ικανότητά ενός υποψηφίου να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας ένα βασικό επίπεδο Αγγλικών μέσα σε καταστάσεις καθημερινότητας τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο. Το ΚΕΤ τοποθετείται στο επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες (CEFR).

Η εξέταση ΡΕΤ καλύπτει και τις τέσσερεις γλωσσικές δεξιότητες – ανάγνωση, γραφή, ακρόαση και ομιλία. Μέσα από μια δημοφιλή μέθοδο ανάπτυξης και βελτίωσης των γλωσσικών ικανοτήτων που περιλαμβάνει την πραγματοποίηση πρακτικής εξάσκησης σε πολυάριθμες καθημερινές καταστάσεις που σχετίζονται με τη δουλειά, τις σπουδές και την αναψυχή, προετοιμάζεστε για την εξέταση με τρόπο λειτουργικό, ευχάριστο και ρεαλιστικό. Το ΡΕΤ αντικατοπτρίζει τη χρήση της γλώσσας στην καθημερινή ζωή και κατατάσσεται στο επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες (CEFR).

Θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα Αγγλικά για επαγγελματικούς ή ακαδημαϊκούς σκοπούς; Εάν μπορείτε να επικοινωνήσετε χρησιμοποιώντας ένα ανώτερο μέσο επίπεδο Αγγλικών τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο στην καθημερινότητά σας, η εξέταση FCE είναι η ιδανική εξέταση για εσάς. Το FCE κατατάσσεται στο επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες (CEFR).

Το CAE είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο σε παγκόσμια κλίμακα για επαγγελματικούς σκοπούς και σπουδές. Η εξέταση CAE χρησιμοποιεί καταστάσεις της καθημερινότητας και είναι ειδικά σχεδιασμένη για να σας βοηθήσει να επικοινωνείτε πιο αποτελεσματικά στην προσωπική σας ζωή και να επικεντρώσετε το ενδιαφέρον σας στις γλωσσικές δεξιότητες που χρειάζεστε περισσότερο. Το CAE κατατάσσεται στο επίπεδο Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες (CEFR).

Το CPE είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο σε παγκόσμια κλίμακα για επαγγελματικούς σκοπούς και σπουδές. Χιλιάδες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και δημόσιοι φορείς αναγνωρίζουν επίσημα το CPE ως ένα πιστοποιητικό άριστης γνώσης Αγγλικών. Η εξέταση CPE χρησιμοποιεί καταστάσεις της καθημερινότητας και είναι ειδικά σχεδιασμένη για να σας βοηθήσει να επικοινωνείτε πιο αποτελεσματικά στην προσωπική και επαγγελματική σας ζωή. Το CPE κατατάσσεται στο επίπεδο Γ2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες (CEFR).

Η εξέταση IELTS δημιουργήθηκε από το Cambridge ESOL, το Βρετανικό Συμβούλιο και το IDP: IELTS Australia και είναι διαθέσιμη σε δύο μορφές: α) Ακαδημαϊκή: η μορφή αυτή αξιολογεί την ικανότητα ενός ατόμου να σπουδάσει στα αγγλικά σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο και β) Γενικής εκπαίδευσης: η μορφή αυτή απευθύνεται σε άτομα που πρόκειται να μετοικήσουν σε κάποια αγγλόφωνη χώρα με σκοπό την εργασία ή την επαγγελματική πρακτική σε επίπεδο κάτω του προπτυχιακού. Η εξέταση είναι σχεδιασμένη για να καλύπτει το επίπεδο κάθε υποψηφίου από βασικό έως πολύ προχωρημένο.

Οι εξετάσεις Business English Certificates (BEC) είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και δείχνουν στους εργοδότες τις ικανότητές ενός υποψηφίου στη χρήση των Αγγλικών στον εργασιακό χώρο. Υπάρχουν τρία διαφορετικά επίπεδα: BEC Preliminary, BEC Vantage και BEC Higher. Οι εξετάσεις BEC είναι ευθυγραμμισμένες με τα επίπεδα Β1 έως Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για ενός σύγχρονες γλώσσες (CEFR).

Για όσους αναζητούν ένα γρήγορο και οικονομικό τρόπο αξιολόγησης των γνώσεών τους στα αγγλικά. Η μοναδική online εξέταση που πιστοποιεί τις γνώσεις του υποψηφίου σε όλα τα επίπεδα (Α1-Γ2), διαρκεί έως 90 λεπτά με αυτόματη έκδοση των αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιείται διεθνώς για προσλήψεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, εισαγωγή σε business προγράμματα σπουδών στην Αγγλική γλώσσα, εντοπισμό εκπαιδευτικών αναγκών και  αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η εξέταση ILEC δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες εργοδοτών και δικηγόρων. Απευθύνεται όμως και σε φοιτητές του κλάδου ενός Νομικής που προσανατολίζονται στο να παρακολουθήσουν κύκλους σπουδών στην Αγγλική, στη χώρα τους ή στο εξωτερικό. Αξιολογεί τη γλωσσική δεξιότητα στα Αγγλικά στα επίπεδα Β2 και Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες (CEFR).

Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί ένδειξη της απαιτούμενης γνώσης Αγγλικών για όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στον διεθνή οικονομικό χώρο ή να παρακολουθήσουν κύκλους σπουδών ακαδημαϊκού επιπέδου στη λογιστική και τα οικονομικά. Η εξέταση ICFE δημιουργήθηκε από το Cambridge σε συνεργασία με το ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) και τοποθετείται στα επίπεδα Β2 και Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες (CEFR).

Το TKT βοηθά καθηγητές Αγγλικής να διδάξουν τη γλώσσα σε παιδιά σχολικής ηλικίας και σε ενήλικες, στη χώρα τους και παγκοσμίως. Οι κάτοχοί του μπορούν να το αξιοποιήσουν για να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους ως καθηγητές και να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους ήδη διδάσκουν, αλλά επιθυμούν να αποκτήσουν ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό με το οποίο εξασφαλίζουν επίσημη αναγνώριση της εμπειρίας τους, επιθυμούν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές διευρύνοντας τη διδακτική εμπειρία τους σε εξειδικευμένα πεδία και επιθυμούν να εξασφαλίσουν ότι διαθέτουν τις πλέον σύγχρονες διδακτικές δεξιότητες.