Στις μέρες μας, η γραφή θεωρείται ένας από τους βασικούς τρόπους γλωσσολογικής έκφρασης και επικοινωνίας. Η επικρατέστερη θεωρητική προσέγγιση σχετικά με τη γραφή είναι αυτή της διαδικασίας-είδους: Καταρχήν πρέπει να καταλάβεις το είδος κειμένου που πρέπει να γράψεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο κείμενο-μοντέλο. Μόλις αναγνωρίσεις τα βασικά σημεία, την κοινωνική κατάσταση και τη δομή που πρέπει να ακολουθήσεις, τότε είσαι σε θέση να προχωρήσεις. Πρώτα κάνε έναν σχεδιασμό με τα σημεία που θέλεις να θίξεις, χωρίζοντάς τα σε παραγράφους. Έπειτα γράψε το κείμενο αναπτύσσοντας τα βασικά σημεία και ακολουθώντας τη δομή που έθεσες κατά τον σχεδιασμό. Τέλος, ξαναδιάβασε το κείμενό σου και έλεγξε για τυχόν ορθογραφικά λάθη, παραλείψεις ή ασάφειες ώστε να βελτιώσεις το κείμενο και να του δώσεις την τελική του μορφή.

Η χρήση κατάλληλων στρατηγικών θα σε διευκολύνει στην ανάπτυξη της δεξιότητας της γραφής και θα σε βοηθήσει να ανταπεξέλθεις επιτυχώς στο στόχο.

Κατά τον σχεδιασμό:

 • Αναζήτηση πηγών: Εμπλουτίζει τις γνώσεις σου πάνω στο θέμα που έχει να γράψεις.
 • Συνεργασία: Μέσα από τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων παίρνεις ιδέες για το κείμενό σου.
 • Σημειώσεις: Βοηθούν τόσο στη δομή του κειμένου όσο και στη συγκέντρωσή σου.
 • Χρήση μητρικής γλώσσας: Μειώνει το άγχος και διευκολύνει την παραγωγή ιδεών.

Κατά τη συγγραφή:

 • Χρήση λεξικού: Βοηθάει στην τόνωση της αυτοπεποίθησής σου.
 • Χρήση υποκατάστατων (π.χ. συνώνυμα, παράφραση): Διευκολύνει την έκφραση χωρίς να αλλοιώνεται το νόημα.
 • Ανάγνωση κειμένου: Βοηθάει στην οργάνωση και ανάπτυξη του λόγου, εξασφαλίζοντας συνοχή και συνεκτικότητα.

Κατά την επεξεργασία:

 • Διορθώσεις: Βελτιώνουν το κείμενο είτε σε επίπεδο περιεχομένου είτε γλωσσικά.
 • Σύγκριση: Επιβεβαιώνει ότι το τελικό κείμενο ακολουθεί τον αρχικό σχεδιασμό.
 • Χρήση λεξικού: Ελέγχει την ακρίβεια νοημάτων και ορθογραφίας των λέξεων.
 • Αυτο-αξιολόγηση: Μετρά τον βαθμό ικανοποίησής σου για το τελικό αποτέλεσμα.

Η δεξιότητα αυτή – όπως όλες οι δεξιότητες – χρειάζεται εξάσκηση. Παρακάτω θα βρεις κάποιες ιδέες που θα σε βοηθήσουν:

 • Άνοιξε αλληλογραφία (είτε με γράμμα είτε με e-mail)

 • Δημιούργησε το δικό σου blog με θέματα που σε ενδιαφέρουν

 • Περιηγήσου σε ξενόγλωσσες σελίδες και forum

 • Ασχολήσου με τη δημιουργική γραφή (ποιήματα, ιστορίες, τραγούδια)

writing