Γιατί να μάθω λέξεις;

Οι λέξεις επινοήθηκαν από τους ανθρώπους με στόχο την επικοινωνία. Χωρίς αυτές δεν θα μπορούσαμε να εκφράσουμε ιδέες, απόψεις και επιχειρήματα, ούτε και να αναφερθούμε στο παρελθόν ή στο μέλλον. Ενδεχομένως η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να έμοιαζε με παντομίμα (κινήσεις του σώματος, εκφράσεις του προσώπου κτλ.) κι όσα είχαμε να πούμε αναγκαστικά θα περιορίζονταν στο εδώ και το τώρα.

Πόσες λέξεις πρέπει να μάθω;

Ένα λεξικό αγγλικής γλώσσας περιλαμβάνει κατά μέσο όρο 54,000 οικογένειες λέξεων. Ένα παιδί ηλικίας πέντε ετών που μόλις ξεκίνησε το σχολείο με μητρική γλώσσα την αγγλική γνωρίζει περίπου 4,000-5,000 οικογένειες λέξεων και ένας απόφοιτος πανεπιστημίου με μητρική γλώσσα την αγγλική γνωρίζει περίπου 20,000 οικογένειες λέξεων.

Τι ισχύει όμως για σένα που μαθαίνεις την αγγλική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα; Γίνεται να φτάσεις το μέγεθος λεξιλογίου που έχει κάποιος με την αγγλική ως μητρική του γλώσσα; Σύμφωνα με έρευνες, ο μέσος μαθητής επιπέδου Β2 (lower) γνωρίζει περίπου 5,000 οικογένειες λέξεων.

Η απάντηση στο ερώτημα “πόσες λέξεις πρέπει να μάθω” δεν μπορεί να είναι απόλυτη. Σίγουρα όσες περισσότερες λέξεις γνωρίζεις τόσο το καλύτερο. Ως πρώτο “μαξιλάρι” θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι 3,000 οικογένειες λέξεων που εξασφαλίζουν την κατανόηση του 96% ενός κειμένου με αναλογία άγνωστων/γνωστών λέξεων 1/25.

Πώς να μάθω λέξεις;

Καταρχήν ξέχνα τη μέθοδο παπαγαλίας. Έχει διαπιστωθεί ότι δεν προάγει τη γνώση, αλλά τη στείρα αποστήθιση λέξεων με βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. Οι εποχές που οι μαθητές έπρεπε να αποστηθίσουν εκτενείς λίστες αγγλικών λέξεων με την μετάφρασή τους στα ελληνικά έχουν παρέλθει. Πλέον η εκμάθηση λεξιλογίου γίνεται μέσα από την κατανόηση κειμένου.

Ο καλύτερος τρόπος για να αυξήσεις το λεξιλόγιό σου είναι να αυξήσεις την επαφή σου με την αγγλική γλώσσα όσο περισσότερο μπορείς. Πέρα από τη διδασκαλία μέσα στην τάξη, η οποία θα πρέπει να σε εμπλέκει σε μια πληθώρα δραστηριοτήτων, καλείσαι από μόνος σου να εξασκηθείς και να βελτιώσεις τις δεξιότητές σου.

reading