Οι δεξιότητες που σχετίζονται με την εκμάθηση γλωσσών διακρίνονται σε δεξιότητες πρόσληψης (receptive) και παραγωγής (productive). Receptive skills είναι το Reading και το Listening, καθώς το άτομο προσπαθεί – διαβάζοντας ή ακούγοντας προσεκτικά – να κατανοήσει το περιεχόμενο του γραπτού ή προφορικού λόγου αντίστοιχα. Productive skills είναι το Writing και το Speaking, κατά τα οποία το άτομο καλείται πλέον να παράγει το ίδιο τον γραπτό ή προφορικό λόγο για να επικοινωνήσει το μήνυμά του.

Οι παραπάνω τέσσερις δεξιότητες είναι η βάση της επικοινωνίας σε κάθε γλώσσα, όχι μόνο στην Αγγλική, γι’ αυτό και η ανάπτυξή τους θεωρείται επιβεβλημένη. Όταν μαθαίνουμε μία ξένη γλώσσα, ουσιαστικά καλούμαστε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο όπου θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε και τις τέσσερις αυτές δεξιότητες με επιτυχία. Οι περισσότερες πιστοποιήσεις εξάλλου περιλαμβάνουν την εξέταση των υποψηφίων στα παραπάνω skills.

Η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων είναι μία διαδικασία που απαιτεί επιμονή και προσπάθεια. Με την προσωπική εξάσκηση και τη σωστή καθοδήγηση ενός εκπαιδευτικού, κάθε μαθητής είναι σε θέση να βελτιώσει τις δεξιότητές του και να κατακτήσει το στόχο του. Στη σελίδα αυτή θα βρεις χρήσιμες συμβουλές, στρατηγικές και ευχάριστους τρόπους για να αναπτύξεις τις δεξιότητές σου αποτελεσματικά.

skills